Propostes

El nostre programa

Som un grup transversal, constituït per persones amb diverses ideologies i opinions, que ens uneix una mateixa motivació: la de treballar pel nostre poble.

#1-REDUCCIÓ I CONGELACIÓ D'IMPOSTOS

Farem una baixada dels impostos i taxes.

Facilitarem els tràmits burocràtics per emprenedors, PIMES i atorgarem incentius fiscals al comerç local.

#3 - OBRES I EQUIPAMENTS

Iniciarem el pla director d’urbanitzacions, invertint amb l’asfaltatge de carrers, millora de voreres i enllumenat públic.

Condicionarem equipaments existents i els adaptarem per promoure activitats de lleure, cultura i oci.

#2 - SEGURETAT I MOBILITAT

Incrementarem els efectius de la policial local, i instal·larem càmeres de seguretat.

Crearem pàrquings dissuasius gratuïts per descongestionar el nucli urbà.

Transport públic per facilitar la mobilitat a totes les zones del poble.

#4 - SALUT, ESPORTS I MEDI AMBIENT

Millorarem els recursos humans per la millora del servei sanitari.

Estudiarem i renovarem les necessitats dels clubs esportius.

Farem un pla de millora en els recursos de reciclatge i consum, preservant i cuidant el medi ambient.

#5 - HABITATGE I SERVEIS SOCIALS

Facilitarem la possibilitat d’un habitatge assequible per a joves i persones grans.

Afavorirem polítiques d’ajuda i acompanyament a les persones grans, a través de punts d’atenció personalitzats.

#6 - PATRIMONI HISTÒRIC I CULTURAL

Rehabilitarem i potenciarem el patrimoni del municipi i donarem a conèixer el seu valor.

Proposem la creació d’una càtedra universitaria d’Arquelogia i història amb el MAC d’Empúries.